Silnoproud

Vedoucí úseku: Vladimír Plch


V rámci rozšíření činnosti v oblasti energetiky a distribučních rozvodů byla snaha o co nejtěsnější přiblížení služeb pro správce distribuční sítě a samotných odběratelů. Proto došlo k rozdělení úseku na dvě samostatná střediska.

Hlavní oblasti:
VENKOVNÍ VEDENÍ NN A VN
KABELOVÉ VEDENÍ NN A VN VČETNĚ KABELOVÝCH SOUBORŮ
ROZVODNY NN – MOŽNOST ATYPICKÝCH PROVEDENÍ
DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE
ATYPICKÉ TRAFOSTANICE VN/NN

Středisko Morava
Sídlem střediska je Přerov. Středisko převáženě působí v oblasti Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Středisko Čechy
Sídlem střediska se stala Police nad Metují. Další základna byla vybudována v Trutnově. Oblast, ve které středisko převážně působí tvoří Liberecký, Kralovehradecký, Středočeský a Pardubický kraj.