Úvod Služby O společnosti Reference Politika společnosti Pracovní příležitosti Kontakt CCP Dotace
  Politika společnosti
 1. Naše oblast nabídek se trvale přizpůsobuje skutečným požadavkům zákazníků.

 2. Splněním požadavků a potřeb zákazníků si získáváme jeho důvěru.

 3. Při své činnosti minimalizujeme náš vliv na životní prostředí, předcházíme vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví. Naším heslem je prevence.

 4. Certifikovaným intergovaným systémem dle norem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a ISO 45001 zvýšíme důvěru zákazníka k našim výrobkům a službám.

 5. Integrovaný systém řízení je nedílnou součástí na všech stupních řízení společnosti a slouží k neustálému zlepšování.

 6. Neustálé prověřování integrovaného systému řízení je zárukou trvalého zvyšování kvality a plnění požadavků legislativy ve všech činnostech společnosti.

 7. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou si vědomi vlastní odpovědnosti.

 8. Účinně motivovaní zaměstnanci jsou zdrojem rozvoje naší společnosti. Dodržujeme a podporujeme principy rovných příležitostí.

 9. Pro soustavné zlepšování integrovaného systému řízení vedení společnosti každoročně přijímá a vyhodnocuje konkrétní cíle.

 10. Vykonávat svou činnost vždy v plném souladu se všemi právními a etickými požadavky.