Sdělovací a zabezpečovací technika

Vedoucí úseku: František Dohnal


Od založení společnosti tvoří nosný program tohoto úseku výstavba, rekonstrukce a opravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení drah. V roce 1995 byla rozšířena podnikatelská aktivita do oblasti výstavby telekomunikačních sítí.

Hlavní oblasti:
ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ DRAH A VLEČEK
STANIČNÍ, TRAŤOVÁ A PŘEJEZDOVÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ DRAH A VLEČEK – VNITŘNÍ ROZVODY
ROZHLASOVÁ, KAMEROVÁ, INFORMAČNÍ A RADIOVÁ ZAŘÍZENÍ,
EPS, EZS,
TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ A ROZVODY
ZABEZPEČENÍ SPÁDOVIŠŤ A VLEČKOVÝCH KOLEJÍ