Počítače náprav

Vedoucí úseku: Ing. Tomáš Píchal


V roce 1998 byla uzavřena zastupitelská smlouva se SIEMENS AG Rakousko o dodávkách zabezpečovacích zařízení drah firmy Siemens pro český trh, v roce 2011 byla uzavřena obchodní smlouva s firmou Frauscher Sensortechnik, v roce 2012 s firmou Scheidt&Bachmann. Úsek počítačů náprav působí na území České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska.

Hlavní oblasti:
POČÍTAČE NÁPRAV AZF, AMC A ACS 2000
TRAŤOVÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ AH2000, AH 2000S, EAH-08 (ŽSR), AH-88A S POČÍTAČEM NÁPRAV ACS 2000 (SŽDC)
PŘEJEZDOVÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ BUES 2000, ELEKSA 93
PROVIZORNÍ STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ EMA-2
BEZDOTYKOVÉ SNÍMAČE PRŮJEZDU KOLEJOVÝCH VOZIDEL INDUKČNÍ SMYČKOU
MECHANICKÝ DOTEKOVÝ SNÍMAČ PRŮJEZDU KOLEJOVÝCH VOZIDEL FORFEX A CAUTOR
BATERIOVÉ SKŘÍNĚ S KLIMATIZÁTOREM VZDUCHU BSK
PŘIZPŮSOBOVACÍ SKŘÍNĚ PRO VAZBY STANIČNÍHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ SIMIS-W
DIAGNOSTICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZDOVÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ D-SIG
PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY

Středisko Plzeň
Toto středisko je speciálně zaměřeno na projektování, montáže a servis počítačů náprav. Důležitou činností je především schvalování nových výrobků do provozu na železniční dopravní cestě a dále vedení a schvalování obchodně-technické dokumentace výrobků.