Úvod Služby O společnosti Reference Politika společnosti Pracovní příležitosti Kontakt CCP Dotace

SILNOPROUD

Silnoproud

Vedoucí úseku: Vladimír Plch

V rámci rozšíření činnosti v oblasti energetiky a distribučních rozvodů byla snaha o co nejtěsnější přiblížení služeb pro správce distribuční sítě a samotných odběratelů. Proto došlo k rozdělení úseku na dvě samostatná střediska.

    Hlavní oblasti:
  • VENKOVNÍ VEDENÍ NN A VN
  • KABELOVÉ VEDENÍ NN A VN VČETNĚ KABELOVÝCH SOUBORŮ
  • ROZVODNY NN – MOŽNOST ATYPICKÝCH PROVEDENÍ
  • DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE
  • ATYPICKÉ TRAFOSTANICE VN/NN

Středisko Morava

Sídlem střediska je Přerov. Středisko převáženě působí v oblasti Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Středisko Čechy

Sídlem střediska se stala Police nad Metují. Další základna byla vybudována v Trutnově. Oblast, ve které středisko převážně působí tvoří Liberecký, Kralovehradecký, Středočeský a Pardubický kraj.