Úvod Služby O společnosti Reference Politika společnosti Pracovní příležitosti Kontakt CCP Dotace

Sdělovací a zabezpečovací technika

Sdělovací a zabezpečovací technika

Vedoucí úseku: František Dohnal

Od založení společnosti tvoří nosný program tohoto úseku výstavba, rekonstrukce a opravy sdělovacích a zabezpečovacích zařízení drah. V roce 1995 byla rozšířena podnikatelská aktivita do oblasti výstavby telekomunikačních sítí.

    Hlavní oblasti:
  • ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ DRAH A VLEČEK
  • STANIČNÍ, TRAŤOVÁ A PŘEJEZDOVÁ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
  • SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ DRAH A VLEČEK – VNITŘNÍ ROZVODY
  • ROZHLASOVÁ, KAMEROVÁ, INFORMAČNÍ A RADIOVÁ ZAŘÍZENÍ,
  • EPS, EZS,
  • TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ A ROZVODY
  • ZABEZPEČENÍ SPÁDOVIŠŤ A VLEČKOVÝCH KOLEJÍ