Certifikace

Vysoký objem zakázek potvrzuje pevnou pozici naší společnosti na dnešním trhu. Podařilo se nám zajistit vysokou úroveň a kvalitu dodávaných prací, o čemž svědčí již provozovaná díla a reference. Zavedený integrovaný systém řízení zahrnuje systémy managementu jakosti, enviromentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle norem ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008, certifikovaný auditory ITI TÜV CZECH s.r.o.